Rakennustoimisto Nousiaisen työmaat voivat olla päiväkoteja ja kouluja, sairaalan laajennusosa, vaativia eri teollisuudenalojen rakennuksia, täydennysrakennuskohteita, purettavia rakennuksia. Sellaista mestaria ei olekaan, joka suoriltaan hallitsisi kaikki eteen tulevat tilanteet.

– Tässä yhtenä päivänä selvittelin korppien pesimisen aiheuttamia ongelmia. Se, että luulee tietävänsä – tai tietääkin – jotakin rakennusalalta, ei enää riitä. Työnjohtajan tehtävissä saa jatkuvasti etsiä uutta tietoa ja soveltaa tietojaan, työnjohtajana Nousiaisella yli 20 vuotta työskennellyt Mikko Jokinen sanoo.

Mika Tukiainen, joukon tuorein työnjohtaja on samoilla linjoilla Mikon kanssa. Työnjohtajan päivä on sarja ratkaisuja – ja ratkaisut löytyvät aina. Perusrakentamisen ohella tulee toisinaan eteen tilanteita, jotka ovat kaikille uusia. Usein ratkaisut löytyvät osaavalla porukalla.

 

Työt ovat monipuolisia, eikä yksikään päivä ole samanlainen. Työnjohtajan rooli on luoda edellytyksiä sille, että työt pystytään tekemään.

– Tänään aamusta hain materiaalia työmaalle, takaisin tultuani kävin läpi sähköpostia, hyväksyin laskuja, selvittelin kaivoasioita, valmistelin valua ja kiersin työmaalla tilaajan edustajan kanssa. On myös porukalla pohdittu pyöreän muotin tekemistä valulle, Mika summaa päivän töitä.

Pysyvässä porukassa syntyy hyvä henki

Monipuolisten töiden ohella Mikan listaa mestarin työn suurimmiksi plussiksi osaavat ammattilaiset, vastuulliset työtehtävät ja hyvän meiningin työmailla.

– Meillä on omat, todella osaavat työmiehet, eikä meillä ole vaihtuvia aliurakoitsijoita. Työnjohtajana vastaan työmaasta kokonaisuutena, joten työ on todella palkitsevaa. Porukalla on myös hauskat jutut, työmaahuumoria löytyy.

Sekä Mika että Mikko arvostavat kohtuullisia työmatkoja. Työmaat keskittyvät yrityksen pääkonttorilta Keravalta katsoen maltillisen alueen sisään, eikä työmatkoihin tarvitse kuluttaa paljon aikaa.

Molemmat arvostavat myös työntantajan panostuksia työturvallisuuteen. Rakennustoimisto Nousiainen on vienyt turvallisuusasiat pitkälle ja saanut niistä tunnustustakin.

– Työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Työturvallisuus ja hyvinvointi nähdään täällä koko firman etuna, Mikko sanoo.