Infratek Finland Oy

Porvoon jalostamo, Muuntamot M003 ja M019

Neste Oyj, Porvoon jalostamo

Rakennusaika: 12/2018-10/2019
Laajuus: 1000 m2, tilavuus 5000 rm3
Kuvaus: M003 uusi muuntamorakennus, M019 muuntamon laajennus
Rakennuttaja: Infratek Finland Oy
Projektin johto: Kari Likander/Infratek Finland Oy
Työmaapäällikkö: Aki Laelma/Infratek Finland Oy
Valvoja: Pekka Kontturi/Infratek Finland Oy
Vastaava työnjohtaja: Mikko Jokinen
mikko.jokinen@raktsto-nousiainen.fi, p. 040 525 6980
Työmaan osoite: Satamantie 50, 06850 Kulloo